Bán đất duy vinh

Giá: 8.00

Liên Hệ: Tèo Em – 0935046786

Mô Tả

đường xuống khu du lịch trà nhiêu duy vinh
diện tích :7,7 *25 =192.5m2
Đường bê tông :9.5m

Nội dung này thuộc sở hữu của công ty Đất Hội An. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ anh Sách - 0915 092 955.