05/09/2019 Nhà ở quê,thiết kế theo hướng nhẹ nhàng, hơi hiện đại.

Nhà ở quê,thiết kế theo hướng nhẹ nhàng, hơi hiện đại.

Nhà sổ đỏ 4m ngang (thực tế kiểm tra 4,2), đất giờ ở Hội An, Điện Bàn hay Duy Xuyên đều lên chóng mặt, người lao động bình thường rất khó mua được đất nên việc phân lô, xây nhà ngày còn thực tế và bắt buộc, dù là ở “quê”. Qua rồi câu chuyện mua đất thì dễ làm nhà mới khó, giờ phải nói là cái nào cũng khó.

Mặt đứng 1 Phương án chọn

Nhận thiết kế nhà ở Điện Nam Trung cũng làm hai phương án cho chủ chọn. rồi phân tích lợi và bất lợi, chủ nhà sau cùng chọn nhẹ nhà hơi hiện đại, gắn với dân quên hơn. Hôm nay bàn giao hồ sơ không mong muốn gì chỉ mong chủ nhà bám sát thiết kế, không nên nghe lời những người không chuyên môn mà thay đồi kiến trúc là mừng lắm rồi.

Mặt đứng 2 Phương án chọn

Cuối cùng chờ ngày ăn nhà mới thôi hihihihi =D

Hồ sơ chuẩn bị bàn giao

Mời mọi người cùng xem phương án 2

Phương án 2 quá hiện đại, tuy chỉnh sửa chút sẽ đẹp hoàn hỏa nhưng chi phí cao quá.
View khác của Phương án 2

Đất Hội An – 25 Thích Quảng Đức – thành phố Hội An
Liên hệ điện thoại 0915092955 – 035 259 2018
ĐẤT HỘI AN – KTS Rin
Nội dung này thuộc sở hữu của công ty Đất Hội An. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ anh Sách - 0915 092 955.