30/09/2019 Một thiết kế nữa cho khách.

Một thiết kế nữa cho khách.

Nhà vừa ở vừa kinh doanh, lại yêu cầu an ni cao <3

Mặt bằng tầng 1
Mặt bằng tầng 2
Mặt cắt dọc
Mặt đứng chính.
3d thô để nhìn thực hơn thực tế
3d hoàn thiện cho khách

Nhà anh Vũ sđt 0905741737

ĐẤT HỘI AN – 25 Thích Quảng Đức – thành phố Hội An
Liên hệ điện thoại 0915092955 – 035 259 2018

Nội dung này thuộc sở hữu của công ty Đất Hội An. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ anh Sách - 0915 092 955.